Samołówki rybackie (cykl zdjęć) / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Lgiń (woj. lubuskie)

PAE_FNK_12.24.I_G.1.9.3_01.jpg
PAE_FNK_12.24.I_G.1.9.4_01.jpg
PAE_FNK_12.24.I_G.1.9.5_01.jpg
PAE_FNK_12.24.I_G.1.9.6_01.jpg

Dublin Core

Tytuł

Samołówki rybackie (cykl zdjęć) / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Lgiń (woj. lubuskie)

Temat

rybołówstwo ; narzędzia i urządzenia rybackie ; Lubuskie

Opis

fotografie przedstawiają 4 ujęcia samołówek rybackich (mieroża)

Twórca

Zygmunt Kłodnicki

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Zygmunta Kłodnickiego)

Wydawca

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data

1981

Współtwórca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Relacja

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Typ

fotografia

Identyfikator

PAE_FNK_12.24.I_G.1.9.3_01
PAE_FNK_12.24.I_G.1.9.4_01
PAE_FNK_12.24.I_G.1.9.5_01
PAE_FNK_12.24.I_G.1.9.6_01

Cytat

Zygmunt Kłodnicki, “Samołówki rybackie (cykl zdjęć) / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Lgiń (woj. lubuskie),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 15 lipca 2024, https://www.cyfrowaetnografia.pl/items/show/11792.

Formaty wyjściowe

Geolokalizacja