Biblioteka Cyfrowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
cyfrowaetnografia.pl

specjalistyczna biblioteka cyfrowa, utworzona w 2010 roku, zawierająca współczesne teksty z zakresu etnografii, etnologii i antropologii kulturowej. Podstawę zawartości stanowią trzy czasopisma : Etnografia Polska, Lud i Konteksty-Polska Sztuka Ludowa oraz atlasy etnograficzne. Tworzona projektowo, przez etnologów i antropologów kulturowych przy wsparciu informatycznym. Biblioteka cyfrowa powstała w ramach projektu Polskiego Instytutu Antropologii, w sierpniu 2022 roku została przekazana do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

cyfrowaetnografia.pl działa zgodnie z ustawą o prawach autorskich i udostępniane są teksty na których publikację Autorzy lub ich Spadkobiercy wyrazili zgodę.
Zespół:
Joanna Koźmińska - koordynatorka projektu
Paweł Kołodziej - opieka informatyczna
dr Joanna Zamorska - koordynacja
oraz
dr hab. prof.ucz. Paweł Krzyworzeka - opieka merytoryczna