cyfrowaetnografia.pl
specjalistyczna biblioteka cyfrowa, utworzona w 2010 roku, zawierająca współczesne teksty z zakresu etnografii, etnologii i antropologii kulturowej. Podstawę zawartości stanowią trzy czasopisma : Etnografia Polska, Lud i Konteksty-Polska Sztuka Ludowa oraz atlasy etnograficzne. Tworzona projektowo, przez etnologów i antropologów kulturowych przy wsparciu informatycznym.
cyfrowaetnografia.pl działa zgodnie z ustawą o prawach autorskich i udostępniane są teksty na których publikację Autorzy lub ich Spadkobiercy wyrazili zgodę.
kontakt:
cyfrowaetnografia.pia@gmail.com

Zespół:
Joanna Koźmińska - koordynatorka projektu
Paweł Kołodziej - opieka informatyczna
dr Joanna Zamorska - koordynacja
oraz
dr hab. prof.ucz. Paweł Krzyworzeka - opieka merytoryczna