English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.2
Found : 1155
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Chün bajna / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.2

Olędzki, Jacek

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pamiętniki polskie i ich wartość źródłowa w badaniach kultury ludów pozaeuropejskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spostrzeżenia na temat kultury ludowej Danii / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Kowalski, Marek Arpad

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Możliwości porównawczego stosowania danych etnograficznych w archeologii / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Prinke, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rozwój i morfologia religii społeczeństwa rodowo-plemiennego. Kontrowersyjne założenia teorii S. A. Tokariewa / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zakazy związane z drzewami i motywujące je wierzenia / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Karwicka, Teresa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spichrze o kopulasto sklepionym zrębie na terenie południowej Opolszczyzny / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Kuczyński, Antoni; Skarżyński, Tomasz

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Integracyjna i wychowawcza funkcja folkloru / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Wieruszewska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Problematyka współczesnych przemian w kulturze ludowej w ostatnich pracach czeskich i słowackich etnografów / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Paprocka, Wanda

Find similar objects  |  Add to bibliography