English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2
Found : 1155
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Pamiętnik Faustyna Ciecierskiego jako źródło etnograficzne XVIII wieku / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kuczyński, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dwa znaczenia terminu "autorytet" w bystroniowskim modelu kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Ciołek, Tadeusz Maciej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Założenia metodologiczne badań / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wieś Gramada, problematyka i organizacja badań / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Procesy akulturacyjne w indiańskich społecznościach Meksyku / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stare i nowe warstwy toponomiczne w polskich Karpatach / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Karaś, Mieczysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Znaczenie "Polskiego Atlasu Etnograficznego" dla etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Gajek, Józef

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Źródła zainteresowań ludoznawczych w ideologii polskiego Oświecenia / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Woźniak, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography