English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
Found : 37
View:
1. 

Przedmowa : po obu stronach granicy - dziedzictwo kulturowe a tożsamość Śląska Cieszyńskiego / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Rusek, Halina

Keywords: dziedzictwo kulturowe , Śląsk Cieszyński - dziedzictwo kluturowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ekumenia na Śląsku Cieszyńskim jako klucz do integracji pogranicza polsko-czeskiego / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Budniak, Józef

Keywords: ekumenizm , pogranicze polsko-czeskie , Śląsk Cieszyński - ekumenizm

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Współczesna poezja Śląska Cieszyńskiego a tożsamość pogranicza polsko-czeskiego/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Czerwińska, Anita

Keywords: pogranicze polsko-czeskie , Śląsk Cieszyński - tożsamość kulturowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Różnorodność wyznaniowa pogranicza polsko-czeskiego jako fenomen integracji europejskiej / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Ciupka, Stanisław

Keywords: integracja europejska , pogranicze polsko-czeskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Predmluva / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Rusek, Halina

Keywords: dziedzictwo kulturowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Poczucie tożsamości kulturowej młodzieży i edukacja międzykulturowa na pograniczu polsko-czeskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Szczurek-Boruta, Alina

Keywords: edukacja międzykulturowa , pogranicze polsko-czeskie , tożsamość kulturowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przygraniczna dwudzielność Cieszyna i Czeskiego Cieszyna a życie codzienne mieszkańców Śląska Cieszyńskiego / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Szalbot, Magdalena

Keywords: Śląsk Cieszyński - dziedzictwo kluturowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wielokulturowość Cieszyna jako miasta pogranicza / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Błahut, Grzegorz

Keywords: Cieszyn , Śląsk Cieszyński - dziedzictwo kluturowe , wielokulturowość

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Tożsamość narodowa w szkołach na pograniczu polsko-czeskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Grabowska, Barbara

Keywords: edukacja międzykulturowa , pogranicze polsko-czeskie , tożsamość narodowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Interetniczny charakter twórczości słownej na pograniczu polsko-czeskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Marcol, Katarzyna

Keywords: pogranicze polsko-czeskie , twórczość słowna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Obraz Śląska Cieszyńskiego na łamach "Płomyka"( 1917-1939) / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Kucharska, Małgorzata

Keywords: Śląsk Cieszyński - dziedzictwo kulturowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Obraz przeszłości i tradycji a święta lokalne w Cieszynie i Śląskim Cieszynie / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Studnicki, Grzegorz

Keywords: Cieszyn - święta lokalne , tradycja

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Tolerancja w obliczu odmienności wyznaniowej na przykładzie mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Diakowska, Edyta

Keywords: Cieszyn - tolerancja wyznaniowa , tolerancja wyznaniowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Aspekty socjologiczne i demograficzne

Kania, Tadeusz

Keywords: Śląsk Cieszyński - dziedzictwo kluturowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rola lokalnych mediów tradycyjnych i elektronicznych w kształtowaniu tożsamości lokalnej na Śląsku Cieszyńskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Guzowski, Rafał

Keywords: media lokalne , Śląsk Cieszyński - tożsamość lokalna

Find similar objects  |  Add to bibliography