English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8
Found : 1189
View:
1. 

Etnobotanika / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Uwagi na temat żniw w Normandii / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Jest, Corneille

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nekrologi / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Indeksy / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Problem kultury robotniczej na tle rozpadu tradycyjnej kultury ludowej w Zagłębiu Krakowskim od schyłku epoki feudalnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Pietraszek, Edward

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Trzy studia z teorii kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Dobrowolski, Kazimierz

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Położenie proletariatu wiejskiego we wsi małopolskiej Brzezina od lat osiemdziesiątych XIX wieku do 1939 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Popiela, Wojciech

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Społeczno-kulturowe skutki industrializacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Stojak, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Uwagi na temat organizacji i metod etnograficznych badań terenowych we Francji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wielkopolski obrzęd topienia "Śmiercichy" / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Sobieska, Jadwiga

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Próba zasygnalizowania roli źródła ikonograficznego w badaniach etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Jewsiewicki, Bogumił

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Tradycyjna społeczność wioskowa w procesie zmian / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Markowska, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography