English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.3
Found : 46
View:
1. 

Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kronika / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Summary / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kronika/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Na marginesie badań sztuki ludowej Białostocczyzny / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.3

Reinfuss, Roman

Keywords: Białostockie , sztuka ludowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Refleksje po wystawach malarstwa, drzeworytu i rzeźby w Krakowie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Jackowski, Aleksander

Keywords: sztuka ludowa - wystawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Mazerowane kufry podlaskie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.3

Fryś-Pietraszkowa, Ewa

Keywords: meble ludowe , Podlasie - sztuka ludowa , skrzynie ludowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ludowe "dywany" przetykane na Lubelszczyźnie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.3

Matusek, Małgorzata

Keywords: dywany , Lubelskie - sztuka ludowa , tkanina dwuosnowowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Z archiwum historycznego / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.3

Kotula, Franciszek

Keywords: historia sztuki , malarstwo , mieszczaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zabawa ludowa/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Kotula, Franciszek

Keywords: zwyczaje ludowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wincenty Flak - rzeźbiarz samouk/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Przeździecka, Maria

Keywords: rzeźba ludowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zagadnienia plastyki ludowej na konferencji P.T.L. / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.3

Głowa, Zofia Barbara

Keywords: plastyka ludowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Doroczne pieczywo obrzędowe północno-wschodniej Polski/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Olędzki, Jacek

Keywords: pożywienie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ostatni garncarz Bardiowa/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1961 t.15 z.1

Czajkowski, Jerzy

Keywords: garncarstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography