English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
LUD 1956 t.43 suplement
Found : 35
View:
1. 

LUD 1956 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Recenzje i sprawozdania / LUD 1956 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści / LUD 1956 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kronika / LUD 1956 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Muzea / LUD 1956 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zagadnienie źródeł archiwalnych w pracach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / LUD 1956 t.43

Sobisiak, Walerian

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zagadnienie współpracy etnografii z archeologią w latach 1945-1955 / LUD 1956 t.43

Malinowski,Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badania nad muzyką ludową w ostatnim dziesięcioleciu / LUD 1956 t.43

Czekanowska, Anna

Keywords: muzyka ludowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dawność i teraźniejszość w badaniach etnograficznych / LUD 1956 t.43

Zawistowicz-Adamska, Kazimiera

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zagadnienie popularyzacji etnografii / LUD 1956 t.43

Kuźmicz, Bolesław

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Życie społeczne w pracach wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w okresie ostatniego dziesięciolecia / LUD 1956 t.43

Trawińska-Kwaśniewska, Maria

Keywords: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rola Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w polskiej etnografii w latach 1945-1955 / LUD 1956 t.43

Gajek, Józef

Keywords: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Działalność Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w ostatnim dziesięcioleciu w zakresie prac naukowo-badawczych i wydawniczych / LUD 1956 t.43

Nasz, Adolf

Keywords: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zagadnienie wierzeń i magii w pracach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego na tle osiągnięć etnografii polskiej w ostatnim dziesięcioleciu / LUD 1956 t.43

Karwot, Edward

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nowe prady metodologiczne w etnografii polskiej okresu dziesięciolecia w zakresie prac naukowo-badawczych / LUD 1956 t.43

Judenko, Konstanty

Find similar objects  |  Add to bibliography