English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Jest, Corneille, 1964, Uwagi na temat żniw w Normandii / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8
Found : 780
View:
1. 

Uwagi na temat organizacji i metod etnograficznych badań terenowych we Francji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Uwagi na temat zagadnień dokumentacji i informacji naukowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.2

Królikowska, Elżbieta

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pojmowanie tańca. Uwagi na temat źródeł konotacji negatywnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.2

Kowalska, Jolanta

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Uwagi na temat używania środków odurzających w tzw. kulturach tradycyjnych a aspekty uniwersalnego modelu rytuału przejścia w MONAR-ze / ETNOGRAFIA POLSKA 2002 t.46

Dąbrowski, Grzegorz

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Etnobotanika / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nekrologi / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Indeksy / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Problem kultury robotniczej na tle rozpadu tradycyjnej kultury ludowej w Zagłębiu Krakowskim od schyłku epoki feudalnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Pietraszek, Edward

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Trzy studia z teorii kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Dobrowolski, Kazimierz

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Położenie proletariatu wiejskiego we wsi małopolskiej Brzezina od lat osiemdziesiątych XIX wieku do 1939 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Popiela, Wojciech

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Społeczno-kulturowe skutki industrializacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Stojak, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography