English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1964, Uwagi na temat organizacji i metod etnograficznych badań terenowych we Francji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8
Found : 103
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Uwagi na temat żniw w Normandii / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Jest, Corneille

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Z zagadnień metodyki polskich prac etnograficznych: czas i przestrzeń w badaniach kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Miejsce etnograficznych zbiorów muzealnych w kształtowaniu obrazu kultury narodu / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Problematyka polskich prac etnograficznych dotyczących terenów Zachodnich Karpat / ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

VII Międzynarodowy kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Moskwie 3-10 VIII 1964 / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Find similar objects  |  Add to bibliography