English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kowalska-Lewicka, Anna, 1964, Etnobotanika / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8
Found : 98
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gospodarka i tzrebież żarowa w Karpatach Polskich w XIX i XX w./ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przeobrażenia kulturowe Indian Montanii peruwiańskiej pod wpływem kontaktów z kulturą europejską / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Tadeusz Milewski/ ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pasterstwo i gospodarka mleczna u zachodnich Tuwińców / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badania etnograficzne na Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Z żałobnej karty / ETNOGRAFIA POLSKA 1986 t.30 z.1

Biernacka, Maria; Szromba-Rysowa, Zofia; Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowa dziedzina deficytowa - etnografia Europy / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Zadrożyńska-Barącz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nekrologi / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uwagi na temat organizacji i metod etnograficznych badań terenowych we Francji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Uwagi na temat żniw w Normandii / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Jest, Corneille

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Indeksy / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography