English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Stojak, Antoni, 1964, Społeczno-kulturowe skutki industrializacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8
Found : 112
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przemiany kulturowe wsi podmiejskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Uwagi na temat żniw w Normandii / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Jest, Corneille

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Oświata a społeczno-kulturowe przeobrażenie wsi w latach ostatniej wojny i w okresie powojennym / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Biernacka, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Oświata a społeczno-kulturowe przemiany tradycyjnej społeczności wiejskiej od końca XIX w. do odzyskania niepodległości / ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2

Biernacka, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Oswiata a społeczno-kulturowe przeobrażenia wsi w okresie międzywojennym (na przykładzie wybranej społeczności) / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Biernacka, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Etnobotanika / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Kowalska-Lewicka, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nekrologi / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Indeksy / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Problem kultury robotniczej na tle rozpadu tradycyjnej kultury ludowej w Zagłębiu Krakowskim od schyłku epoki feudalnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Pietraszek, Edward

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography