English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Droba, Krzysztof, 1993, Od Čiurlionisa po dzień dzisiejszy. Zarys historii profesjonalnej twórczości muzycznej na Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
Found : 86
View:
1. 

/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Mit Litwy w oratoryjnej twórczości Broniusa Kutavičiusa / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Droba, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Listy do redakcji; Przegląd wydawnictw o Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Obrzęd i obraz a legendy o świętych na Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Domańska, Joanna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wizerunek Żyda w oczach Polaków na Litwie ; Informatorzy, wywiady / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Hryciuk, Renata; Moroz, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Różnice w obrzędach i zwyczajach Białorusinów, Polaków i Litwinów - na Wschodniej Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Czech, Beata; Wróblewska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Chrzest Litwy w świadomości polskiej społeczności wiejskiej na Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Smyrski, Łukasz

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Symbolika dźwięku w twórczości M. K. Čiurlionisa / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Landsbergis, Vytautas

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z perspektywy Siedmiogrodu / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Czyżewski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sztuka profesjonalna a mitologia / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Vėlius, Norbertas

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polska Wieś / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Rosenblatt, Vincent

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stanislovas Riauba / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Počiulpaitė, Alė

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z dziennika.Komentarze / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Eidrigevičius, Stasys

Find similar objects  |  Add to bibliography