English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[null = "Warunki gospodarczo-społeczne a stosunek mieszkańców wsi południowo-wschodniego Mazowsza do ziemi (od uwłaszczenia do lat siedemdziesiątych XX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1"]