English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[null = \"Najważniejsze, żeby pamiętać...\" Cmentarz jako źródło do badań tożsamości zbiorowej mieszkańców wsi na Białorusi i ich wyobrażeń na temat śmierci / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44]