English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • 1966, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Dobrowolski, Kazimierz; Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1966, Sylwetka naukowa Jana Stanisława Bystronia / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Olszewska-Dyoniziak, Barbara, 1966, Fukcjonalny model analizy kultury w świetle niektórych osiągnięć współczesnej antropologii i socjologii / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Małkowska, Krystyna, 1966, Problem akulturacji w etnologii amerykańskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Pietraszek, Edward, 1966, Kultura ludowa i robotnicza wobec współczesnej problematyki kultury / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Batowski, Henryk, 1966, Bałkany. Kraje i narody bałkańskie (o zmianach treści tych pojęć) / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Urbańska, Barbara, 1966, Etnografia historyczna Półwyspu Bałkańskiego w czasach nowożytnych i dzisiejsza dyferencjacja etniczna / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Petera, Janina, 1966, Budownictwo pasterzy Aromunów w Albanii / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Mróz, Lech, 1966, O problemie cygańskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Paprocka, Wanda, 1966, Warunki rozwoju wiejskich ośrodków handlowych na terenach północno-wschodniego Mazowsza w XIX w. (na przykładzie miasta Myszyńca) / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Mulkiewicz-Goldbergowa, Olga, 1966, Wiejskie tkactwo chałupnicze w Bełchatowskiem / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Gładysz, Mieczysław, 1966, Z badań nad rozwojem etnografii bułgarskiej - Christo Wakarelski / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Frankowska, Maria, 1966, Zadania i potrzeby polskiej amerykanistyki w zakresie etnografii / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Milewski, Tadeusz, 1966, Pochodzenie ludności Ameryki przedkolumbijskiej w odbiciu językowym / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Matuszewska-Kohutnicka, Barbara, 1966, Ekonomiczne podstawy kultury Indian Prerii / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Kohutnicki, Bohdan, 1966, Proces akulturacji Indian Pueblo / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Skazińska, Monika, 1966, Widowiska obrzędowe Indian Zuni i ich związki z gospodarką i ustrojem społecznym / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Małkowska, Krystyna, 1966, Potlatch. Jego rola w kulturze Indian Północno-Zachodniego Wybrzeża Kanady / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Kowalska-Lewicka, Anna, 1966, Przeobrażenia kulturowe Indian Montanii peruwiańskiej pod wpływem kontaktów z kulturą europejską / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • 1966, Problemy powiązań kulturowych Ameryki przedkolumibijskiej z Oceanią / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Mrozek, Anna, 1966, Społeczne funkcje Koranu / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Lewicki, Tadeusz, 1966, Awunkulat w średniowiecznej Afryce / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Marszewski, Tomasz, 1966, Postacie antropomorficzne w maskach niedźwiedzi w starozytnej sztuce chińskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • Kamocki, Janusz, 1966, Zbiory afrykanistyczne w muzeach polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
  • 1966, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10