English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego

Publication structure:
 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • 2010, Pierwsze strony / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Rusek, Halina, 2010, Przedmowa : po obu stronach granicy - dziedzictwo kulturowe a tożsamość Śląska Cieszyńskiego / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Rusek, Halina, 2010, Predmluva / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Rusek, Halina,2010, Introduction ; on both sides of the border - the cultural heritage and identity of Cieszyn Silesia / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Świątkiewicz, Wojciech, 2010, Wprowadzenie: Śląsk jako wartość kulturowa / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Szymeczek, Józef, 2010, Społeczno- kulturowy kapitał polskiej społeczności na Zaolziu / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Szalbot, Magdalena, 2010, Przygraniczna dwudzielność Cieszyna i Czeskiego Cieszyna a życie codzienne mieszkańców Śląska Cieszyńskiego / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Błahut, Grzegorz, 2010, Wielokulturowość Cieszyna jako miasta pogranicza / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Studnicki, Grzegorz, 2010, Obraz przeszłości i tradycji a święta lokalne w Cieszynie i Śląskim Cieszynie / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Tomczyk, Łukasz, 2010, Cieszyński Uniwersytet III Wieku jako miejsce rozwoju aktywności społecznej seniorów / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Szczurek-Boruta, Alina, 2010, Poczucie tożsamości kulturowej młodzieży i edukacja międzykulturowa na pograniczu polsko-czeskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Grabowska, Barbara, 2010, Tożsamość narodowa w szkołach na pograniczu polsko-czeskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Morys-Twarowski, Michael, 2010, Amatorska genealogia na Śląsku Cieszyńskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Dyczek, Berenika, 2010, Społeczno-kulturowe zjawiska funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich na Śląsku Cieszyńskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Guzowski, Rafał, 2010, Rola lokalnych mediów tradycyjnych i elektronicznych w kształtowaniu tożsamości lokalnej na Śląsku Cieszyńskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Dworzecki, Jacek, 2010, Zarys dzialalności formacji policyjnych na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-1922 / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Kania, Tadeusz, 2010, Aspekty socjologiczne i demograficzne
  • Rembierz, Marek, 2010, Analiza Jana Szczepańskiego - Korzeniami wrosłem w ziemię
  • Kubica, Grażyna, 2010, Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe - II wojna światowa w śląskich narracjach biograficznych / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Budniak, Józef, 2010, Ekumenia na Śląsku Cieszyńskim jako klucz do integracji pogranicza polsko-czeskiego / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Ciupka, Stanisław, 2010, Różnorodność wyznaniowa pogranicza polsko-czeskiego jako fenomen integracji europejskiej / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Diakowska, Edyta, 2010, Tolerancja w obliczu odmienności wyznaniowej na przykładzie mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Różańska, Aniela, 2010, dynamika poczucia tożsamości religijnej młodzieży na pograniczu polsko-czeskim i jej edukacyjne uwarunkowania/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Barabasz, Anna, 2010, Ja - rodzina- - protestantyzm / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Czerwińska, Anita, 2010, Współczesna poezja Śląska Cieszyńskiego a tożsamość pogranicza polsko-czeskiego/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Korepta, Edyta, 2010, Tożsamość kulturowa pisarzy pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie twórczości Renaty Putzlacher i Jerzego Pilcha / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Kucharska, Małgorzata, 2010, Obraz Śląska Cieszyńskiego na łamach "Płomyka"( 1917-1939) / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Czerwińska, Kinga, 2010, Współczesna twórczość samorodna w procesie kształtowania tożsamości/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Marcol, Katarzyna, 2010, Interetniczny charakter twórczości słownej na pograniczu polsko-czeskim / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Smyk, Katarzyna, 2010, Droga w opowieściach wierzeniowych Śląska Cieszyńskiego/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Pieńczak, Agnieszka, 2010, Dziedzictwo kulturowe w świadomości mieszkańców Istebnej/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • Drożdż, Anna, 2010, Funkcja i znaczenie tradycji kulinarnych we współczesnej rzeczywistości kulturowej Śląska Cieszyńskiego/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • 2010, "Jeżeli myślę Śląsk Cieszyński, to myślę o..."/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • 2010, Indeks nazwisk / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
  • 2010, Spis treści / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego