English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

LUD 2004 t.88

Publication structure:
 • LUD 2004 t.88
  • 2004, Strony tytułowe / LUD 2004 t.88
  • 2004, Spis treści / LUD 2004 t.88
  • Hajduk-Nijakowska, Janina, 2004, Kulturowy kontekst oswajania przestrzeni zdegradowaniej kataklizmem / LUD 2004 t.88
  • Wiślicz, Tomasz, 2004, Z zagadnień obyczajowości seksualnej chłopów w Polsce XVI-XVIII wieku / LUD 2004 t.88
  • Orszulak-Dudkowska, Katarzyna, 2004, Świat ogłoszeń matrymonialnych - poszukiwania i inspiracje / LUD 2004 t.88
  • Pyla, Grażyna, 2004, Prymicje jako obrzęd przejścia / LUD 2004 t.88
  • Motuzas, Alfonsas, 2004, Kult Góry krzyży znakiem walk Polaków i Litwinów o wolnośc religijną i narodową / LUD 2004 t.88
  • Woźniak, Andrzej, 2004, Polskie badania etnograficzne w Gruzji w drugiej polowie XIX i na początku XX wieku/ LUD 2004 t.88
  • Łatyszew, Władysław M., 2004, "Scripta manent".Spuścizna naukowa Bronisława Piłsudskiego / LUD 2004 t.88
  • Kuligowski, Waldemar, 2004, Antropologia kultury w Polsce - następne pokolenie / LUD 2004 t.88
  • Brocki, Marcin, 2004, Antropologiczna autorefleksja nad przekładem międzypokoleniowym / LUD 2004 t.88
  • Sikora, Sławomir, 2004, Moje spojrznie na etnografię / LUD 2004 t.88
  • Kościańska, Agnieszka, 2004, Płeć, religia,polityka - o mojej antropologii / LUD 2004 t.88
  • Vorbrich, Ryszard, 2004, Wódz jako funkcjonariusz / LUD 2004 t.88
  • Beszterda, Rafał, 2004, Zmiany w tradycyjnym systemie rolnictwa wywołane przez misjonarzy morawskich na terenie pogranicza indyjsko-tybetańskiego ( od połowy XIX wieku) / LUD 2004 t.88
  • Szelągowska Grażyna,2004, Ziemniaki w tradycyjnym pożywieniu ludowym / LUD 2004 t.88
  • Czajkowski, Jerzy, 2004, A propos Hazeliusa i Skansenu / LUD 2004 t.88
  • Kuczyński, Antoni, 2004, Władysław M.Łatyszew z Instytutu Dziedzictwa Brosnisława Piłsudskiego w Jużno-Sachalińskiu laureatem nagrody "Przegladu Wschodniego" za rok 2002/ LUD 2004 t.88
  • 2004, Recenzje i noty recenzyjne/ LUD 2004 t.88
  • 2004, Kronika / LUD 2004 t.88
  • 2004, In memoriam / LUD 2004 t.88