English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ Etnografia Polska 1959 t.2

Publication structure:
 • Etnografia Polska 1959 t.2
  • Moszyński, Kazimierz, Kazimierz Nitsch / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1959, Organizacja pracy etnograficznej w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Klimaszewska, Jadwiga, Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1959, Działalność uniwersyteckich katedr etnografii w Polsce w latach 1945-1956 / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Gładysz, Mieczysław, 1959, Działalność naukowa etnograficznych placówek muzealnych w okresie powojennym / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Nasz, Adolf, 1959, Prace naukowo-badawcze i wydawnicze Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w ostatnim dziesięcioleciu / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Walawender, Antoni, 1959, Zwyczaje i udziały spadkowe chłopów we wsi Kargowa pow. kościańskiego w Wielkopolsce w pierwszej połowie XVII w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Adamus, Krystyna, 1959, Monografie wsi w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2 [OPEN]
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1959, Prace nad monografią etnograficzną Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Damrosz, Jerzy, 1959, Prace nad bibliografią i historią badań etnograficznych Kurpiowszczyzny / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Szyfelbejn, Zofia, 1959, Chłopska gospodarka rolna Puszczy Zielonej (od uwłaszczenia do chwili obecnej) / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Biernacka, Maria, 1959, Gospodarka hodowlano-pasterska w Puszczy Zielonej (od końca XIX w. do lat pięćdziesiątych XX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Olędzki, Jacek, 1959, Materiały do wybranych tradycyjnych zajęć pozarolniczych na Kurpiowszczyźnie / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Adamus, Krystyna, 1959, Tradycyjna obróbka drewna na Kurpiowszczyźnie / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Pokropek, Marian, 1959, Budownictwo ludowe na obszarze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Zagórna, Barbara, 1959, Kurpiowski strój ludowy Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Szwengrub, Lili M., 1959, Kształtowanie się kultury dnia codziennego współczesnej wsi kurpiowskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Judenko, Konstanty, 1959, Zagadnienie świadomości grupowej mieszkańców Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Szyfer, Anna, 1959, Niektóre wnioski z materiałów językowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Dynowski, Witold, 1959, Wieś i miasto w pracach Zakładu Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Paprocka, Wanda, 1959, Plecionkarstwo na terenach podwarszawskich od końca XIX w. do chwili obecnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Gerlach, Alicja, 1959, Garncarstwo ludowe okolic podwarszawskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Brzeska, Wanda, 1959, Kultura ludowa Ziem Zachodnich w powojennych pracach naukowych prof. dr Bożeny Stelmachowskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Kwaśniewicz, Władysław, 1959, Rozwój wnętrza domu chłopskiego w ziemi krakowskiej w latach 1880-1956 / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Galas, Piotr, 1959, Górale z Podhala w Lubomierzu nad Stradomką / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Węgrzynowicz, Leopold, 1959, Prace i poszukiwania etnograficzne w powiecie limanowskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Biały, Zbigniew, Ludowa wiedza o drzewach i drewnie w niektórych regionach Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Piaścik, Franciszek, 1959, Powołanie Centralnego Ośrodka Informacyjnego do spraw inwentaryzacji budownictwa i architektury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Cywińska, Izabela, 1959, Materiały inwentaryzacyjne do budownictwa i architektury ludowej zgromadzone przy Katedrze Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Grabski, Władysław, 1959, Sprawozdanie Katedry Historii Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z prac inwentaryzacyjnych i naukowo-badawczych nad polskim budownictwem ludowym / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • 1959, Prace nad inwentaryzacją budownictwa ludowego / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
  • Indeksy / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2