English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4

Publication structure:
 • Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • 1987, Spis treści rocznika XL 1986; Od redakcji; Contents / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Stomma, Ludwik, 1987, Jackowi / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Mossakowski, Stanisław, 1987, Antyczne i renesansowe wzory dekoracji wawelskiej "porta triumphalis" / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Sokolewicz, Zofia, 1987, Teoria sztuki czy kultury ludowej? Od propozycji Eugeniusza Frankowskiego do "Polskiej Sztuki Ludowej" AD 1987 / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1987, Na początku były kapliczki. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Zawoi sprzed przeszło pół wieku / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Chrzanowski, Tadeusz, 1987, Czy istnieją zabytki barokowo-ludowo / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Jacher-Tyszkowa, Aleksandra, 1987, Drzeworyty leżajskie i ich rodowód / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Łączyński, Marek, 1987, Oryginał czy kopia? / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Surowiak, Bronisław, 1987, Wiosna, jesień / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Kunczyńska-Iracka, Anna, 1987, Woskowe wota z Krypna / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Mazurkiewicz, Małgorzata, 1987, Kamień człekokształtny czyli życie ukarane / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Timoszewicz, Jerzy, 1987, Jerzy Stempowski o sztuce ludowej / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Jaworska, Władysława, 1987, "Decoro ergo sum". Kilka uwag o folklorze plastycznym w środowisku miejskim / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Kenarowa, Halina, 1987, Śladami Kenara. W 80. rocznicę urodzin / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Mulkiewicz-Goldbergowa, Olga, 1987, Współczesne przemiany tradycyjnej wycinanki żydowskiej / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Juszczak, Wiesław, 1987, Do Jacka / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Czerwiński, Marcin, 1987, Symbol dzisiaj / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Morawski, Stefan, 1987, Czy modernistyczny światopogląd jest dzisiaj żywy / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Twardowski, Jan, 1987, Dziewczynka / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Raszewski, Zbigniew, 1987, Weryfikacja czarodzieja / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Porębski, Mieczysław, 1987, Miejsca z obrazami / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Sulima, Roch, 1987, Fotografia chłopów polskich / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Bartmiński, Jerzy, 1987, "Co się myśli, to się przyśni". O interpretacji obrazów w senniku ludowym / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Szefler (Tukwa), Krystyna, 1987, Jacek / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Kolbuszewski, Jacek, 1987, ..."Leć listeczku w drogę, bo ja iść nie mogę." Kilka uwag o wierszowanych listach miłosnych / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Szewczyk-Wierzbicka, Hanna, 1987, Umrzeć z miłości. Przyczynek do analizy opowiadań zeszytowych / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Simonides, Dorota, 1987, Piktografia współczesnych albumików dziecięcych / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Olędzki, Jacek, 1987, "Skuś baba na dziada". Przyczynek do powinności przemyśleń perypatetycznych / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Węglarz, Stanisław, 1987, Etnologiczne i etnograficzne rozumienie kategorii "kultura". Szkic antymetodologiczny / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Robotycki, Czesław, 1987, Klejnot i reklama / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Korulska, Ewa, 1987, "Za króla Piasta Polska wyrasta". Kilka uwag o historii dla najmłodszych / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Kroh, Antoni, 1987, Bratanki / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Stomma, Ludwik, 1987, Lew i Święty / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Tomicki, Ryszard, 1987, Poza społeczeństwem - w pobliżu boskość. Orzyczynek do rozważań nad symboliką włosów / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Wasilewski, Jerzy Sławomir, 1987, Święty Paweł - nawrócenie, odwrócenie i niepewność / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Benedyktowicz, Zbigniew, 1987, "Gość w dom, Bóg w dom" i obcy jako bogowie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Reinfuss, Roman, 1987, Maria Madej. Sylwetka rzeźbiarki i poetki / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Fryś-Pietraszkowa, Ewa, 1987, Dywany pani Tchórzewskiej / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Bartosz, Adam, 1987, Słomiane figury Marcina Lorkiewicza / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Kural, Bożena, 1987, Skrzynia sąsiekowa z Krzyszkowic / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Jackowska, Aleksandra; Pudłowski. Leszek, 1987, Bibliografia prac Aleksandra Jackowskiego za lata 1949-1985 / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • 1987, Autorzy rocznika 1987 "Polskie Sztuki Ludowej" / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • 1987, Resume / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • 1987, Nagrody jubileuszowe "Polskiej Sztuki Ludowej" / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4
  • Adamowski, Jan, 1987, O losach archaizmów w folklorze / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1987 t.41 z.1-4