English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4

Publication structure:
 • Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • 1993, Spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Wierzyński, Kazimierz, 1993, Lekcja o konwersacji / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Jackowski, Aleksander, 1993, Lekcja żywego jezyka / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Czyżewski, Krzysztof, 1993, Z perspektywy Siedmiogrodu / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Wisner, Henryk, 1993, My i oni. Głosy i opinie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Kalėda, Algis, 1993, Literatura litewska wobec polskości / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Bubnys, Arunas, 1993, Etnopolityczne stereotypy litewsko-polskie w prasie podziemnej obu krajów 1942-1944 / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Venclova, Tomas, 1993, O problemie litewskiego stereotypu / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Okińczyc, Czesław, 1993, Stereotyp Litwina w oczach Polaka / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Urbanavičius, Vytautas, 1993, Pałac władców litewskich na Zamku Dolnym w Wilnie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Stomma, Stanisław, 1993, Wilno / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Landsbergis, Vytautas, 1993, Vilnius / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Kanowicz, Grigorij, 1993, Wilno, jakiego już nie ma / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Gordon, Tamara, 1993, Wilno Żydów / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Kobeckaitė, Halina, 1993, Karaimi w Wilnie i Trokach / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Jackowski, Aleksander, 1993, Wilno - Vilnius / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Mróz, Lech, 1993, Syndrom pogranicza. Uwagi na temat badań świadomości etnicznej / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Czajkowski, Andrzej; Ładykowski, Paweł, 1993, Tozsamość społeczności polskojęzycznej na północnych obszarach Laudy / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Smyrski, Łukasz, 1993, Chrzest Litwy w świadomości polskiej społeczności wiejskiej na Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Halemba, Agnieszka, 1993, Katolicyzm Litwinów w oczach Polaków na Wileńszczyźnie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Czech, Beata; Wróblewska, Anna, 1993, Różnice w obrzędach i zwyczajach Białorusinów, Polaków i Litwinów - na Wschodniej Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Hryciuk, Renata; Moroz, Ewa, 1993, Pamięć tradycji w relacjach Litwinów narodowości żydowskiej / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Hryciuk, Renata; Moroz, Ewa, 1993, Wizerunek Żyda w oczach Polaków na Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Zowczak, Magdalena, 1993, Dlaczego apokryfy? / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Zowczak, Magdalena, 1993, Zagłada światów. Między mitologią lokalną a Biblią / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Kowalski, Paweł, 1993, Raj utracony i raj odzyskany - wyobrażenia światów doskonałych / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Pokropek, Agnieszka, 1993, Sen - brat śmierci / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Kowalczyk, Anna, 1993, O Bogu, diable i magicznych sztuczkach, czyli o tym, kto kieruje przeznaczeniem / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Olszewski, Mikołaj, 1993, Diabeł a płeć / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Domańska, Joanna, 1993, Obrzęd i obraz a legendy o świętych na Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • 1993, Informatorzy / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Vėlius, Norbertas, 1993, Religia i mitologia dawnych Litwinów / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Tokarska-Bakir, Joanna, 1993, Opuszczone ołtarze zamieszkują demony / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Landsbergis, Vytautas, 1993, Tradycja i współczesność / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Vėlius, Norbertas, 1993, Sztuka profesjonalna a mitologia / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Zieliński, Jacek Antoni, 1993, Čiurlionis i jego wizja czasoprzestrzeni / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas, 1993, Bajka. Psalm. Z listów / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Landsbergis, Vytautas, 1993, Symbolika dźwięku w twórczości M. K. Čiurlionisa / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Droba, Krzysztof, 1993, Od Čiurlionisa po dzień dzisiejszy. Zarys historii profesjonalnej twórczości muzycznej na Litwie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Geda, Sigitas, 1993, Drzewo, które z nasionka wyrasta. Rozmowa z Broniusem Kutavičiusem / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Droba, Krzysztof, 1993, Mit Litwy w oratoryjnej twórczości Broniusa Kutavičiusa / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Kubilius, Vytautas, 1993, Literatura litewska: droga do wolności / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Liutkus, Victoras, 1993, Twórczość i działalność Vytautasa Kajriūkštisa w Wilnie (1921-1932) / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Laučkajtė, Lajma, 1993, Współczesna sztuka litewska i jej związki z tradycją / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Sgarbi, Vittorio, 1993, O Stasysie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Eidrigevičius, Stasys, 1993, Z dziennika.Komentarze / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Počiulpaitė, Alė, 1993, Stanislovas Riauba / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Žemaitytė, Zita, 1993, Drewniana pieśń. Rzeźby Lionginasa Šepki / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Žemaitytė, Zita, 1993, Czy wiesz dlaczego kocham drewno? O rzeźbach Ipolitasa Užkurnysa / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Jackowski, Aleksander, 1993, "No i talent się ujawnił" - o Stanisławie Suchockim / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • Rosenblatt, Vincent, 1993, Polska Wieś / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • 1993, Noty o autorach / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • 1993, Listy do redakcji / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4
  • 1993, Summary of articles / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1993 t.47 z.3-4