English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • 2000, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Olszewska-Dyoniziak, Barbara, 2000, Co to jest postmodernizm w antropologii? / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Tomicki, Ryszard, 2000, Iberica Frankowsciana. Przyczynki do zainteresowań Eugeniusza Franowskiego baskijską kulturą ludową / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Kabzińska, Iwona, 2000, Między grupą etniczną a narodem / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Wrzesińska, Katarzyna, 2000, Problem mniejszości białoruskiej w publicystyce konserwatystów poznańskich w latach 1918-1939 / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Demski, Dagnosław, 2000, "Najważniejsze, żeby pamiętać..." Cmentarz jako źródło do badań tożsamości zbiorowej mieszkańców wsi na Białorusi i ich wyobrażeń na temat śmierci / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Wiśniewska, Agata, 2000, Proces kształtowania się i rozwoju tożsamości etnicznej mieszkańców Wierszyny (Syberia środkowa) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Zielińska, Anna, 2000, Ziemiaństwo polskie w Republice L:itewskiej wobec języka polskiego (okres międzywojenny) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Beszterda, Rafał, 2000, Rodzina Szulców / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Urbańska, Anna, 2000, Kult bohatera religijnego na przykładzie świętego Wojciecha / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Prosińska, Magdalena, 2000, Papież chodzi po Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • Kolczyński, Jarosław, 2000, Ofiara z człowieka. Wspomnienie trzech wydarzeń z końca XIX i początków XX wieku w podgórskich wsiach w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • 2000, Artykuły recenzyjne, recenzje i omówiena / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
  • 2000, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44