English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

LUD 1973 t.57

Publication structure:
 • LUD 1973 t.57
  • Burszta, Józef, 1973, / Oświecenie i romantyzm a słowiańska etnografia i folklorystyka / LUD 1973 t.57
  • Tarko, Medard, 1973, Regionalne monografie etnograficzne Oskara Kolberga i ich znaczenie dla rozwoju badań słowianoznawczych / LUD 1973 t.57
  • Skrukwa, Agata, 1973, Problematyka społeczna w zbiorach pieśni Oskara Kolberga / LUD 1973 t.57
  • Miller, Elżbieta, 1973, Bajka ludowa w zbiorach Kolberga / LUD 1973 t.57
  • Simonides, Dorota, 1973, Współczesne podania wierzeniowe / LUD 1973 t.57
  • Vlahović, Petar, 1973, Jugosłowiańska kultura ludowa i folklor w pracach Oskara Kolberga/ LUD 1973 t.57
  • Nizio, Krystyna, 1973, Słowiańskie tradycje pogrzebowe a "śpiew" Pani w "Liliach" A.Mickiewicza / LUD 1973 t.57
  • Bandarczyk, Wasilij K., 1973, Etnografia Białorusi okresu powojennego / LUD 1973 t.57
  • Simijczew-Pszczółkowska, Janina, 1973, Ismail Iwanowicz Sriezniewski o polskości Śląska/ LUD 1973 t.57
  • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1973, Metoda funkcjonalno-strukturalna w badaniach etnograficznych P.G.Bogatyrewa / LUD 1973 t.57
  • Bąk, Stanisław, 1973, Zmiany na wsi lasowskiej w ciągu ostatniego półwiecza/ LUD 1973 t.57
  • Bohdanowicz, Janusz, 1973, Spichrze ziemne / LUD 1973 t.57
  • Jagieła, Kazimierz, 1973, Formy stęp w Polsce i ich występowanie / LUD 1973 t.57
  • Simijczew, Kole, 1973, Macedońskie ludowe pieśni weselne/ LUD 1973 t.57
  • Kotula, Franciszek, 1973, Z doświadczeń, prac i przemyśleń regionalisty / LUD 1973 t.57
  • Błachowski, Aleksander, 1973, Stosunek do starych zwyczajów i obrzędów ludowych oraz tworzenie nowych w Związku Radzieckim / LUD 1973 t.57
  • Simijczew-Pszczółkowska, Janina, 1973, Hugo Kołłątaj o roli etnografii / LUD 1973 t.57
  • Simijczew, Kole, 1973, Zbieracz i wydawca macedońskich ludowych utworów epickich - Kuzman Szapkarew (1834-1909) / LUD 1973 t.57
  • Jezierska, Renata, 1973, Giuseppe Pitre- sycylijski Oskar Kolberg / LUD 1973 t.57
  • Paradowska, Maria, 1973, Polonica brazylijskie - Kalendarz "Ludu" / LUD 1973 t.57
  • 1973, Recenzje, przeglądy wydawnictw i czasopism / LUD 1973 t.57
  • 1973, Kronika / LUD 1973 t.57
  • 1973, In memoriam/ LUD 1973 t.57
  • 1973, Indeksy, spisy treści / LUD 1973 t.57